About

Stemming from an urban myth that most Harvard students would stay awake until 4:30am to study, “4:30 AM” is a group of intellectuals in the Greater Boston Area who are interested in studying global politics and international affairs with an eye toward assessing challenges and opportunity to Vietnam specifically.

4:30AM is dedicated to promoting an open forum for constructive discussion and exchange of ideas regarding said issues, by connecting Vietnamese and international scholars through collaborative initiatives.

The “Policies under Trump’s administration: security and development in Asia Pacific” symposium is 4:30 AM’s latest initiative, following the success of our previous annual conferences on the international relations subject matter.

———————

4:30 AM là tên gọi “từ đùa thành thật” của một nhóm những trí thức ở khu vực Boston quan tâm đến các vấn đề quan hệ quốc tế của Việt Nam.

Cái tên xuất phát từ câu chuyện cười “không ngủ lúc 4.30 sáng ở Harvard”; nhưng ý tưởng và tầm nhìn xuất phát từ sự ham muốn tìm hiểu, học hỏi, cũng như những trăn trở cho cục diện tình hình thế giới, những thách thức đối ngoại mà Việt Nam đang phải đối mặt. Vì thế, mục đích của nhóm là tạo ra những không gian tranh luận về các vấn đề này, đồng thời mong muốn làm cầu nối cho học giả và trí thức của Việt Nam, Hoa Kỳ và quốc tế để có những trao đổi thẳng thắn, chuyên sâu và đóng góp phần nào đó vào sự trao đổi con người – con người giữa Việt Nam – Hoa Kỳ và giữa Việt Nam với các dân tộc yêu hòa bình trên thế giới.

Hội thảo 2017 “Policies under Trump’s administration: security and development in the Asia-Pacific” là một sự kiện mang tính tiếp nối các hội thảo về khu vực hàng năm do chúng tôi tổ chức từ 2012 đến nay.